آلارم درجه جرارت گیربکس

در ادامه اطلاعات کامل تر درباره این چراغ هشدار را مشاهده خواهید کرد . همچنین شما می توانید قطعات خودروی خود را در سایت اسپیریاب خریداری نمایید جهت اطلاعات بیشتر درباره خرید قطعات به صفحه اصلی مراجعه نمایید .

توضیحات کامل درباره آلارم درجه جرارت گیربکس

ظاهر شدن این علامت به معنای آن است که گیربکس در درجه حرارتی بالاتر از حالت بهینه کار می کند یعنی درجه حرارت روغن گیربکس پرم تر از جالت نرمال است .

ارتفاع روغن گیربکس و سطح سیال خنک کن موتور بازرسسی گردد .