آلارم نمایشگر ایمنی

در ادامه اطلاعات کامل تر درباره این چراغ هشدار را مشاهده خواهید کرد . همچنین شما می توانید قطعات خودروی خود را در سایت اسپیریاب خریداری نمایید جهت اطلاعات بیشتر درباره خرید قطعات به صفحه اصلی مراجعه نمایید .

توضیحات کامل درباره آلارم نمایشگر ایمنی

اگر این نمایشگر به صورت لحظه ای نمایش داده شود می تواند به این مفهوم باشد که سوئیچ جرقه قفل شده و برای آزاد سازی قفل به یک کلید مجهز شده به فرستنده رادیویی نیاز خواهد بود تا استارت مجدد انجام پذیر شود .

چنانچه زمانی که خودرو روشن است , نمایشگر به صورت پایدار نمایش داده شود به این معنا خواهد بود که اشکالی در سیستم ایمنی بوجود آمده .