علامت خطای ESP

در ادامه اطلاعات کامل تر درباره این چراغ هشدار را مشاهده خواهید کرد . همچنین شما می توانید قطعات خودروی خود را در سایت اسپیریاب خریداری نمایید جهت اطلاعات بیشتر درباره خرید قطعات به صفحه اصلی مراجعه نمایید .

اطلاعات کامل درباره علامت خطای ESP

روشن شدن این چراغ یعنی اینکه کنترل کشیده شدن خودرو به یک سمت در پیچ های جاده دچار مشکل شده به عبارتی مختل شده و خودرو ممکن است دچار مشکل پایداری الکتریکی سر خوردن شود .