علامت هشدار ایربگ

در ادامه اطلاعات کامل تر درباره این چراغ هشدار را مشاهده خواهید کرد . همچنین شما می توانید قطعات خودروی خود را در سایت اسپیریاب خریداری نمایید جهت اطلاعات بیشتر درباره خرید قطعات به صفحه اصلی مراجعه نمایید .

توضیحات کامل درباره علامت هشدار ایربگ

چنانچه بعد از روشن شدن خودرو این علامت ظاهر شود به معنای آن است که خودرو یک ایرادی در سیستم ایربگ مشاهده کرده است و کامپیوتر یک کدی را نشان خواهد داد .

پیشنهاد می گردد که تعمیری تخصصی بر روی ایربگ انجام گیرد .