عیب یابی خودرو به روش شنیدن صدا

1 - صدای غیر نرمال حین استارت زدن

کی اتفاق می افتد ؟ حین استارت موتور

در کجای خودرو اتفاق می افتد ؟ در اجزاء موتور

دلایل احتمالی
فعالیت تعمیراتی
خطا از درایو استارتر
بازرسی از درایو استارتر
شل بودن پیچ های مونتاژ کننده استارتر
بازرسی از استارتر


2 - صدای اگزوز

کی اتفاق می افتد ؟ حین دوران موتور

در کجای خودرو قابل شنیدن است ؟ در اجزاء موتور

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
نشتی بین منیفولد اگزوز و سرسیلندر پایین منیفولد اگزوز و سر سلندر پایین منیفولد اگزوز و لوله ها
بازرس از منیفولد اگزوز


کی اتفاق می افتد ؟ حین دوران موتور

در کجای خودرو قابل شنیدن است ؟ در زیر خودرو

دلایل حالت
فعالیت تعمیراتی
صدا خفهه کن تخریب شده یا سوخته است
بازرسی از صدا خفه کن
وجود موانع در صدا خفه کن
بازرسی از صدا خفه کن
نشتی در اتصالات سیستم اگزوز
بازرسی از سیستم اگزوز
شل بودن , زنگ زدگی یا سوختگی سیستم Serpentine اگزوز
بازرسی از سیستم Serpentine
نشتی از اجزاء سیستم اگزوز
بازرسی از اجزاء سیستم اگزوز


3 - به سختی استارت خوردن خودرو

چه زمانی اتفاق می افتد ؟ حین سرد بودن موتور

در کجای خودرو قابل شنیدن است ؟ اجزاء موتور

دلایل احتمالی
فعالیت تعمیراتی
باتری تخلیه شده یا خطا دارد
بازرسی از باتری
فیلتر هوا کثیف است یا شبکه آن بسته شده است
بازرسی از فیلتر هوا
بخاطر عملکرد نامناسب , ترموستات گیر کرده است
بازرسی از ترم
خطا یا عیب در Polloffs که سبب عدم حرکت خودرو می شود
بازرسی از Polloffs
شناور کاربراتور گیر کرده است
بازرسی از شناور کاربراتور
روتور جرقه خطا دارد یا خورده شده است
بازرسی از روتور جرقه
تنظیم کننده فشار انژکتور سوخت خطا دارد
بازرسی از رگلاتور تنظیم فشار انژکتر سوخت
خطا دهی یا اتصال نامناسب سنسور موقعیت دریچه گاز
بازرسی از سنسور موقعیت دریچه گاز
داشتن خطا یا کثیف بودن یا بسته بودن شیر انژکتور سوخت
بازرسی از انژکتور سوت
داشتن خطا یا تخریب سنسور شارژ هوا
بازرسی از سنسور هوا
خطا یا نداشتن اتصال سنسور Map
بازرسی از سنسور مپ
سنسور جریان هوا ( هواکش ) خطا دارد , شل است یا تخریب شده است
بازرسی از سنسور جریان هوا
خطا از سنسور درجه حرارت هوای ورودی
بازرسی از سنسور درجه حرارت هوا
شیر استارت در حالت سرد بودن خطا دارد یا تخریب شده است
بازرسی از شیر استارت انژکتور سوخت
غرق شدن کاربراتور از بنزین ( فلوت کردن )
بازرسی از کاربراتور
مسیر انتقال سوخت بسته است
بازرسی از شیر PCV
شیر های اگزوز گیره کرده ( چسبیده ) , ساییده شده یا سوخته شده است
بازرسی از شیر اگزوز


چه زمانی اتفاق می افتد ؟ زمان کار موتور

در کجای خودرو قابل شنیدن است ؟ اجزاء موتور

دلایل احتمالی
فعالیت تعمیراتی
کثیف بودن یا بسته بودن شبکه های فیلتر هوا
بازرسی از فیلتر هوا
کثیف بودن یا بسته بودن فیلتر سوخت
بازرسی از فیلتر سوخت
مسیر انتقال سوخت بسته است
بازرسی از شیر PCV
گیر کردن ترموستات بخاطر عملکرد نامناسب
بازرسی از گیر بودن احتمالی ترموستات
EGR خطا دارد یا کار کرد آن نامناسب است
بازرسی از شیر EGR
غرق شدن کاربراتور از بنزین
بازرسی از کاربراتور
شیر های اگزوز گیر کرده , ساییده شده یا سوخته شده است
بازرسی از شیر اگزوز
شیلنگ های PCV پاره شده یا شیر داخلی آن بسته شده است
بازرسی از شیلنگ PCV


توضیح : EGR مخفف Exhaust gas recirculation بوده که معنای شیر کوله مجدد گاز های اگزوز می باشد تا از خروج گاز های مفری از قبیل Co به داخل محیط اطراف جلوگیری به عمل آید .

PCV : مخفف Positive Crankcase Ventilat بوده که معهنای تهوی محل اتصال میل لنگ می باشد .


4 - صدا از انتهای جلویی خودرو می آید

کی این اتفاق می افتد ؟ حین شتابگیری

در کجا این اتفاق می افتد ؟ در چرخ های جلو


5 - صدای غیر معمول از بلبرینگ ها

کجا این اتفاق می افتد ؟ حین رانندگی

کجا شنیده می شود ؟ در اجزاء موتور

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
خلاصی حرکتی ساچمه ای بلبرینگ زیاد است , فشار روغن کم است , روغن دارای لایه نازک ویا رقیق است
بازرسی از بلبرینگ اصلی
چرخ لنگر تولید کننده گشتاور شل است یا نامناسب نصب شده است
بازرسی از فلایول گیربکس اتوماتیک


کجا این اتفاق می افتد ؟ حین رانندگی

کجا شنیده می شود ؟ در زیر اتومبیل

علل احتمالی
فعالیت تعمیراتی
سطح سیال دیفرانسل پایین است
بازرسی از میزان ظرفیت روغن دیفرانسیل
بلبرینگ دیفرانسیل خودرو شده یا صدمه دیده است
بازرسی از بلبرینگ دیفرانسیل
سیال دیفرانسیل آلودگی دارد و یا نامناسب انتخاب شده است
بازرسی از سیال دیفرانسیل


6 - سر و صدا از انتهاب جلوی خودرو

چه زمانی این اتفاق می افتد ؟ حین شتاب گیری خودرو

از کجای خودرو این سر صدا شنیده می شود ؟ از چرخ ها جلو

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
کوپلنیگ انعطاف پذیر ( CV ) نیم شافت چرخ های جلو خورد شده یا تخریب شده است
بازرسی و بازسازی مجدد تعمیراتی CV


چه زمانی این اتفاق می افتد ؟ حین رانندگی

از کجای خودرو این سر صدا شنیده می شود ؟ جلوی خودرو

دلایل احتمالی
فعالیت تعمیراتی
ضربه گیر ( Strut Mounts ) ارتعاشات شکسته یا خورده شده است
بازرسی از ضربه گیر ارتعاشات
بوش طبق خطا دارد , صدمه دیده یا خورده شده است
بازدید از بوش طبق


چه زمانی این اتفاق می افتد ؟ حین رانندگی

از کجای خودرو این سر صدا شنیده می شود ؟ از چرخ های جلو

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
اتصال کوپلنیگ انعطاف پذیر ( CV ) نیم شافت خورده شده یا تخریب شده است
بازرسی و بازسازی مجدد تعمیراتی کوپلنیگ انعطاف پذیر ( CV )


چه زمانی این اتفاق می افتد ؟ حین دور زدن

از کجای خودرو این سر صدا شنیده می شود ؟ جلوی خودرو

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
بلبرینگ چرخ خسارت دیده , ساییده شده و یا بدون گریس است
بازرسی از بلبرینگ چرخ


7 - شنیدن صدای ضربه

 کی اتفاق می افتد ؟ حین شتابگیری

از کجای خودرو این سر صدا شنیده می شود ؟ در اجزاء موتور

دلایل احتمالی
فعالیت تعمیراتی
درپوش دلکو شل یا ترک دارد
بازرسی از درپوش دلکو
در انتهای وایر ها خورده شده , خطا دارد , صدمه دیده و اتصال را کامل برقرار نمی کند
بازرسی از مجموعه وایر ها
شکستگی , تخریب و خطا از شمع ها
بازرسی از شمع ها
فاصله هوایی ( کپ ) نوک جرقه زن شمع به هم خورده است
بازرسی و تنظیم گپ نوک شمع
تسمه تایم لیز می خورد یا دنده های آن شکسته شده است
بازرسی از تسمه تایم
لیز خوردن زنجیر تایم و یا شکسته شدن دنده های آن
بازرسی از زنجیر تایم
تنظیمات فاصله هوایی نقطه ای نامناسب است
بازرسی و تنظیم فاصله هوایی نقطه ای
تنظیمات نقاط جرقه زنی به هم خورده است
بازرسی و تنظیم جرقه زنی
ایراد از کویل جرقه
بازرسی از کویل و جرقه
اتصال نادرست یا خطا از سنسور ضربه
بازرسی از سنسور ضربه
سنسور وضعیت برگشت مجدد دود ها به اگرزوز ( EGR ) خطا دارد , خورده شده یا تخریب شده است
بازرسی از سنسور EGR
شیر یکطرفه پمپ هوا خطا دارد , خورده شده یا تخریب شده است
بازرسی از شیر یکطرفه پمپ هوا
شیر برگشت مجدد دود ها به اگزوز ( شیر EGR ) دارای عملکرد نامناسبی است و خطا می دهد
بازرسی از شیر EGR
اتصال وایر های شمع ها برقرار نیست و یا فواصل زمانی جرقه زنی دچار مشکل شده است
بازرسی از ترتیب فواصل زمانی جرقه زنی
نامناسب بودن زمان جرقه زنی
بازرسی از مشخصات فنی جرقه زنی
سنسور فشار هوا دارای خطا است و یا صدمه دیده است
بازرسی از سنسور فشار هوا
فیلتر سوخت کثیف است یا مجاری آن بسته شده است
بازرسی از فیلتر سوخت
سوئیچ تاخیر انداز زمان EGR خطا دارد یا خورده شده و صدمه دیده است
بازرسی از سوئیچ تاخیر انداز زمان EGR
سیم پیچ وکیوم ( خلاء ) EGr خطا دارد یا خورده شده و صدمه دیده است
بازدید از سیم پیچ وکیوم EGR
خوردگی , خطا , کثیف بودن , عملکرد نامناسب از تنظیم خارج شدن کاربراتور
بازرسی از کاربراتور
نقطه گر پایین در محدوده استانداد قرار ندارد
بازرسی از نقطه مرگ پایین
کمپرس موتور کم است
بازرسی از فشار کمپرس
سوئیچ خلاء ( وکیوم ) خطا دارد , صدمه دیده است
بازرسی از سوئیچ خلاء
کنترل والو هیتر خطا یا نشتی حرارتی دارد
بازرسی از کنترل والو هیتر
دنده های تایمینپ محور بادامک خورده شده است
دنده های محور بادامگ بازرسی شود
بلبرینگ اصلی صدمه دیده یا خورده شده است
بازرسی از بلبرینگ اصلی


یاد آوری : Pointgap یا فاصله هوایی نقطه ای , فضایی بین نقاط اتصال می باشد . زمانیکه بطور کامل و استاندارد اتصالات از هم دور می شوند .


کی اتفاق می افتد ؟ حین شتابگیری

از کجای خودرو این سر صدا شنیده می شود ؟ در زیر خودرو

دلایل احتمالی
فعالیت تعمیراتی
قفسه نگهدارنده ساچمه های بلبرینگ شل است
بازدید از قفسه نگهدارنده ی ساچمه های بلبرینگ ها
موتور روغن ( Motor Oil ) نادرست نصب شده است
بازرسی از نوع روغن و وزن آن


کی اتفاق می افتد ؟ بعد از استارت موتور

از کجای خودرو این سر صدا شنیده می شود ؟ در اجزاء موتور

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
مسیر های پمپ روغن بسته شده است
بازدید از اویل پمپ


کی اتفاق می افتد ؟ حین حرکت خودرو

از کجای خودرو این سر صدا شنیده می شود ؟ در موتور

دلایل احتمالی
فعالیت تعمیراتی
نامناسب بودن لقی بلبرینگ اصلی یا Rod
بازدید از بلبرینگ و Rod
فشار روغن اندک است یا ارسال آن ناکافی است
بازدید از بلبرینگ و Rod


کی اتفاق می افتد ؟ حین دوران موتور

از کجای خودرو این سر صدا شنیده می شود ؟ در موتور

دلایل احتمالی
فعالیت تعمیراتی
نامناسب بودن لقی بلبرینگ اصلی یا Rod
بازدید از بلبرینگ و Rod
فشار روغن اندک است و یا ارسال آن ناکافی است
بازدید از بلبرینگ و Rodکی اتفاق می افتد ؟ در حالت هرزگردی یا حرکت

از کجای خودرو این سر صدا شنیده می شود ؟ در اجزاء موتور

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
تنظیمات کاربراتور نامناسب است و یا کاربراتور خورده شده , دارای خطا است , صدمه دیده , کثیف شده است
بازدید از کاربراتور


8 - صدا از خودرو

کی اتفاق می افتد ؟ در زمان شتابگیری

از کجای خودرو این سر صدا شنیده می شود ؟  چرخ های جلو

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
خوردگی یا صدمه دیدن کویلنیگ انعطاف پذیر نیم شافت ها
بازرسی از کوپلینگ ها انعطاف پذیر ( CV Joint )


کی اتفاق می افتد ؟ در حین حرکت خودرو

از کجای خودرو این سر صدا شنیده می شود ؟  از جلوی خودرو

دلایل احتمالی
فعالیت تعمیراتی
ضربه گیر ارتعاشات شکسته شده یا خورده شده است
بازرسی از صربه گیر ارتعاشات
بوش طبق خورده شده , صدمه دیده یا خطا می دهد
بازرشی از بوش طبق


کی اتفاق می افتد ؟ در حین دور زدن

از کجای خودرو این سر صدا شنیده می شود ؟ انتهای جلویی خودرو

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
بلبرینگ چرخ خورده شده , صدمه دیده یا فاقد گریس روانساز است
بازرسی از بلبرینگ چرخ جلو9 - لغزش کلاچ حین حرکت خودرو در گیربکس

دلایل احتمالی
فعالیت تعمیراتی
صفحه فشار دهنده کلاچ خورده شده یا صدمه دیده
بازدید از دیسک کلاچ
سطح صفحه فشار دهنده و یا کلاچ کثیف است
بازدید از مجموعه کلاچ
اتصالات یا کابل کلاچ از تنظیم خارج شده است
بازدید از دیسک کلاچ
انگشتی های منفی بلت فشار دهنده خورده شده یا شکسته و مفقود شده است
بازدید از مجموعه کلاچ
فیر های دیسک کلاچ ضعیف شده , مفقود شده یا شکسته شده است .
بازدید از دیسک کلاچ


10 - سر و صدا جیغ مانند در زمان استارت موتور از اجزاء موتور

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
نامناسب بودن لقی دنده رینگ فلایول
بازدید از سیم استارتر


11 - صدای شبیه مکش هوا

دلایل احتمالی
فعالیت تعمیراتی
شیلنگ قدرت فرمان نشتی دارد و یا نامناسب نصب شده است
بازدید از شیلنگ قدرت فرمان
شیلنگ قدرت فرمان ترک دارد یا پاره شده است
بازدید از شیلنگ قدرت فرمان
نشتی هوا بین منبع و پمپ قدرت فرمان
بازدید از پمپ قدرت فرمان