عیب یابی خودرو به روش دیدن ( علائم و نشانه ها )

هنگامی که به مطب پزشک می روید باید نشانه های بیماریتان را به پزشک اعلام نمایید و به پرسش های وی به درستی پاسخ دهید که مشکل چه می باشد .

به همین ترتیب باید خودرویتان را نزد پزشک متخصص خودرو برده و از اینرو جهت پاسخگویی به سوالات بیان شده , اطلاعاتی که در زیر بیان شده در تشخیص مشکلات خودرو شما یاری رسان خواهد بود .


روش های عیب یابی خودرو به روش دیدن


1 - دود سیاه خروجی از اگزوز 

سوالاتی که مطرح می شود این است :

- چه زمانی این اتفاق می افتد ؟ در حین رانندگی

- کجا همچین اتفاقی رخ می دهد ؟ در موتور

حال می توانیم طبق جدول زیر مهمترین دلایل را لیست برداری کنیم :

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
قطع شدن یا خطا در سنسور درجه حرارت خنک کننده
بازرسی
قطع شدن یا خطا در مپ سنسور
بازرسی
اشکال در Purge Valve کانیستر
بازرسی
خطا یا تنظیم نبودن رگلاتور فشار سوخت
بازرسی
چسبیدن ( گیرکردن ) یا از تنظیم خارج شدن موقتی فلوتر کاربراتور خودرو های کاربراتوری
بازرسی2 - چراغ ترمز دائماً روشن است

سئوالاتی که مطرح می شود :

- کی متوجه آن می شوید ؟ حین رانندگی

- کجا همچین اتفاقی می افتد ؟ عقب خودرو

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
خطای سوئیچ خاموش کننده چراغ
بازرسی3 - افزایش دمای لاستیک ها و دود کردن از آنها به خاطر اصطلاک 

سوالاتی که مطرح می شوند :

کی اتفاق می افتد ؟ حین رانندگی

کجا این اتفاق می افتد ؟ جلوی خودرو

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
حباب چراغ جلو سوخته است
بازرسی


کی اتفاق می افتد ؟ حین پارک بودن خودرو

کجا این اتفاق می افتد ؟ جلوی خودرو

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
حباب چراغ جلو خودرو شکسته است
بازرسی4 - دود اضافی

کی این اتفاق می افتد ؟ حین رانندگی

کجا این اتفاق می افتد ؟ در موتور

علت  احتمالی
فعالیت تعمیراتی
گیر کردن و تخریب والو PCV
بازرسی
کثیف بودن یا سوختن انژکتور های سوخت
بازرسی
ارسال سوخت زیاد از انژکتور
بازرسی
ارسال میزان کم سوخت از انژکتور
بازرسی5 - فشار روغن موتور پایین است

کی این اتفاق می افتد ؟ زمان بازرسی از زیر کاپوت

کجا این اتفاق می افتد ؟ در اطراف موتور

علت احتمالی
فعالیت تعیمراتی
بسته شدن شبکه های فیلتر پمپ روغن در باک
بازرسی6 - میزان آمپر پایین است

کی این اتفاق می افتد ؟ در حین رانندگی

کجا این اتفاق می افتد : در قسمت مسافر

علل احتمالی
فعالیت تعمیراتی
سایش مکانیکی کلکتور ها ( جاروبک ها ) دینام
بازرسی
هدر رفت رسانایی الکتریکی در بخش دیود ( برق دزدی از دیود )
بازرسی
بلبرینگ دینام دچار تخریب سایش شده است
بازرسی

کی این اتفاق می افتد ؟ در حین رانندگی

کجا این اتفاق می افتد : در قسمت مسافر

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
خطای باتری و یا خطای دینام و دیگر اجزاء شارژ کننده
بازرسی7 - مصرف سوخت زیاد است

کی این اتفاق می افتد : حیسن بازرسی تعمیراتی

کجا این اتفاق می افتد : در موتور

علل احتمالی
فعالیت تعمیراتی
زمان بندی احتراق نادرست است
بازرسی از زمانبندی
بار زیادی به موتور وارد می شود یا سرعت بیش از اندازه است
بازرسی از موتور
رینگ های پیستون شکسته یا خورد شده است
بازرسی از رینگ های پیستون
کمپرس سیلندر کم است
بازرسی از موتور
خوردگی یا خطای میل بادامک
بازرسی
زنجیر تایم خورد شده است
بازرسی
تنظیم کننده Rocker Arm ( اسبک ) خورده شده یا به طور صحیح عمل نمی کند
بازرسی از اسبک
سوخته شدن , تخریب مکانیکی یا چسبیدن دوده ها و رسوبات در انباره های اگزوز
بازرسی از انباره های اگزوز


توضیح : Rocker arm ( اسبک ) قطعه ای از بخش داخلی موتور های احتراق داخلی است که در واقع یک اهرم نوسان گر یا نوسان کننده بوده و انتقال دهنده ی حرکت رادیال از گوشواره ی لنگ می باشد که با حرکت خطی یک پاپت ولو را باز می کند .8 - افزایش دمای موتور

کی دما موتور افزایش می یابد ؟ 1 - حین رانندگی 2 - حین دوران موتور 3 - توقف و سپس رانندگی

1 - در حین رانندگی کجا این اتفاق می افتد ؟ 1-1 - موتور 1-2 - اجزاء موتور 1-3 - پانل ابزار دقیقی 1-4 - زیر کاپوت


1-1 - افزایش دما حین رانندگی در محوطه موتور :

علل احتمالی
فعالیت تعمیراتی
نشتی از پلاگین های یخ زننده موتور
بازرسی
نشتی از واشر سر سیلندر
بازرسی
ترک خوردن بلوکه سیلندر
بازرسی از بلوکه سیلندر


2-1 - 

علل احتمالی
فعالیت تعمیراتی
خوردگی مکانیکی , ترک دارند یا نشتی از واتر پمپ
بازرسی از واتر پمپ
تحویل و ارسال اطلاعات حرارتی از EEC دستگاه کنترل الکترونیکی موتور نامناسب حرارتی
EEC بازرسی شود


3-1 - 

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
سوئیچ فن خنک کاری تسمه شده است
بازرسی از سوئیچ فن خنک کننده
موتور فن خنک کننده خورده شده یا تخریب شده است .
بازرسی از موتور فن
خطا در اتصال الکتریکی
بازرسی از سوئیچ فن خنک کننده نشده
خطا در اتصال الکتریکی
بازرسی از موتور فن رادیاتور


4-1 -

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
مسیر سیستم خنک کاری با رسوبات بسته شده است .
بازرسی از رادیاتور
در پوش منبع آب رادیاتور تخریب شده است .
بازرسی از در پوش منبع آب
خطا از ترموستات
بازرسی از ترموستات
نشتی از شیلنگ رادیاتور
بازرسی از رادیاتور
پاره شدن/ترک برداشتن یا نشتی از شیلنگ رادیاتور
بازرسی از شیلنگ رادیاتور
تسمه دینام موتور ناصحیح نصب شده یا پاره گی دارد یا عملکرد درستی ندارد .
بازرسی از تسمه دینام
زمانبندی جرقه موتور برهم خورده است .
بازرسی از زمانبندی جرقه
تیغه در فن خنک کننده شکسته شده یا گم شده یا عملکرد آن خطا دارد .
بازرسی از تیغه فن خنک کننده


2 - در حین دوران موتور کجا این اتفاق می افتد ؟ پانل ابزار دقیقی

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
خطا از ترموستات
بازرسی از ترموستات


3 - در حین توقف و سپس رانندگی کجا این اتفاق می افتد ؟ اجزاء موتور

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
شکستن , خراب شدن و گیر کردن شمع ها
بازرسی از شمع ها
خطا , خوردگی مکانیکی یا تخرییب کاربراتور
بازرسی از کاربراتور
کثیف بودن یا ساییدگی انژکتور های سوخت
بازرسی از انژکتور ها9 - راندمان سوخت پایین است

کی این اتفاق می افتد ؟ حین شارژ سوخت مجدد

کجا این اتفاق روی میدهد ؟ 1 - در موتور 2 - عقب خودرو


1 - 

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
شکسن , خراب شدن و گیر کردن شمع ها
بازرسی از شمع ها
خطا , خوردگی مکانیکی یا تخریب کاربراتور
بازرسی از کاربراتور
خطا از تنظیم کننده فشار انژکتور
بازرسی از تنظیم کننده فشار انژکتور ها
کثیف بودن یا ساییدگی انژکتور های سوخت
بازرسی از انژکتور ها
پمپ سوخت نامناسب نصب شده است
بازرسی از پمپ سوخت
نشت سوخت از انژکتور ها
بازرسی از انژکتور ها
خطا از سنسور ضربه و یا اتصال نامناسب
بازرسی از سنسور ضربه
نشتی خلاء
بازرسی از موتور
نشتی یا پارگی و ترک برداشتن شیلنگ رادیاتور
بازرسی از شیلنگ رادیاتور


2 - 

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
نشت سوخت از باک بنزین
بازرسی از باک بنزین10 - آلودگی خنک کننده موتور

کی این اتفاق می افتد ؟ حین بازرسی تعمیراتی

کجا این اتفاق روی می دهد ؟ نتیجه آن در موتور پدیدار می شود

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
نشتی از واشر سرسیلندر
بازرسی از واشر سرسیلندر11 - مشاهده ریزش روغن ترمز

کی مشاهده می شود ؟ حین بازدید تعمیراتی

در کجا مشاهده می شود ؟ 1 - زیر کاپوت 2 - اطراف چرخ


1 -

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
نشتی روغن ترمز از سیلندر اصلی
بازرسی از سیلندر اصلی ترمز


2 -

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
نشتی از سیلندر چرخ
بازدید از سیلندر چرخ
نشتی روغن از کالیپر ترمز
بازدید از کالیپر ترمز12 - خاموش شدن چراغ های داخل خودرو

کی این اتفاق می افتد ؟ حین رانندگی

در چه قسمتی از خودرو اتفاق می افتد ؟ بخش مسافر خودرو

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
خراب شدن فیوز چراغ
بازدید از فیوز چراغ13 - ریزش یا پاشیدن آب

چه وقت این اتفاق می افتد ؟ زمانی که کلید جرقه موتور خاموش است

کجای خودرو این اتفاق می افتد ؟ در زیر کاپوت

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
میزان درجه حرارت و یا شارژ باتری زیاد است
بازرسی از باتری
نشتی از سلول باتری ناشی از ترک خوردن یا شکستن آنها
بازدید از باتری14 - مشاهده دوده های سیاه

چه وقت مشاهده شد ؟ حین سرویس های تعمیراتی

کجا این دوده مشاهده شد ؟ در منیفولد ها

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
رینگ های پیستون شکسته یا خورده شده است
بازرسی از مجموعه رینگ های پیستون
شیر های اگزوز سوخته شده , ساییده یا ترک دارد .
بازرسی از شیر های اگزوز15 - مسدود بودن مسیر های ارسال سوخت

کی مشاهده شد ؟  

1 - زمان بازدید از کاپوت

کجا مشاهده شد ؟ اطراف موتور

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
فیلتر بنزین کثیف یا مسدود شده است
بازدید از فیلتر بنزین


2 - کجا مشاهده شد ؟ عقب خودرو

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
صافی پمپ بنزین مسدود شده است
بازدید از صافی پمپ بنزین16 -  نشتی روغن موتور

1 - کی اتفاق افتاد ؟ حین بازرسی تعمیراتی

کجا مشاهده شد ؟ اطراف موتور

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
نشتی از واشر سرسیلندر
بازدید از واشر سرسیلندر
خوردگی مکانیکی یا تخریب رینگ های پیستون
بازدید از رینگ های پیستون


2 - کی اتفاق افتاد ؟ حین پارک بودن خودرو

کجا مشاهده شد ؟

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
واشر سر سوپاپ دارای نشتی است یا نامناسب نصب شده است
بازدید از واشر سر سوپاپ
واشر مخزن روغن نشتی دارو
بازدید از واشر مخزن روغن
فنر های مارپیچی کمک فنر ضعیف شده
بازدید از فنر ها
پیچ های نصب چرخدنده فرمان شل شده است
بازدید از دنده فرمان بخش قدرت فرمان17 - دوران موتور خودرو کند است

کی این اتفاق می افتد ؟ زمانی که کلید جرقه روشن است

در  کجا شاهده می شود ؟ در زیر کاپوت

علت احتمالی
بازدید تعمیراتی
مشکل از باتری یا اتصالات می باشد
بازرسی باتری18 - خوردگی لاستیک زیاد می باشد

کی متوجه شدید ؟ حین بازدید

1 - در کدام لاستیک مشاهده شد ؟ لاستیک های جلو

علت احتمالی
بازدید تعمیراتی
خوردگی یا تخریب انتهای سینک فرمان
بازرسی از انتهای سینک فرمان


2 - در کدام لاستیک مشاهده شد ؟ لاستیک چرخ

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
ساییدگی یا تخریب شربه گیر ها
بازرسی از ضربه گیر ها
ساییدگی یا تخریب بال جوینت ها سیستم کمک فنر
بازرسی از بال جوینت ها


3 - در کدام لاستیک مشاهده شد ؟ لاستیک ها و چرخ ها

علت احتمالی
فعالیت تعمیراتی
بلبرینگ چرخ ها نامناسب نصب شده است
بازرسی از بلبرینگ های جلو
ساییدگی یا تخریب یا خطای بال جوینت ها
بازرسی از بال جوینت19 - ترمز گیری ضعیف است

کی این اتفاق می افتد ؟ حین ترمز گیری

1 - در کجای خودرو اتفاق می افتد ؟ چرخ های جلو

دلایل احتمالی
فعالیت تعمیراتی
افت هوا یا سیال در سیستم هیدرولیکی
بازرسی از کالیپر ترمز
نشتی از شیلنگ ترمز
بازرسی از شیلنگ ترمز
نامناسب بودن تنظیمات ترمز که در زمستان باعث قفل شدن درام و در تابستان سبب باز شدن درام ها می گردد .
بازرسی از درام ترمز
نشتی از اطراف سیلندر های چرخ
بازرسی از سیلندر چرخ
خوردگی آب بند های کالیپر
بازرسی از کالیپر ترمز


2 - در کجای خودرو اتفاق می افتد ؟ چرخ های عقب

دلایل احتمالی
فعالیت تعمیراتی
نامناسب بودن تنظیمات ترمز که در زمستان باعث قفل شدن درام و در تاستان سبب باز شدن درام ها می گردد .
بازرسی از درام ترمز
نشتی اطراف سیلندر چرخ های عقب
بازرسی از سیلندر چرخ
نشتی از شیلنگ ترمز
بازرسی از شیلنگ ترمز


3 - در کجای خودرو اتفاق می افتد ؟ زیر کاپوت

دلایل احتمالی
فعالیت تعمیراتی
نشتی سیال از سیلندر اصلی
بازرسی از سیلندر اصلی سیستم ترمز
مشکل وجود هوا در خطوط ترمز
بازرسی از سیلندر اصلی سیستم ترمز
خطای ترمز از سیلندر اصلی
بازرسی از سیلندر اصلی سیستم ترمز20 - موتور استارت نمی شود

کی این اتفاق می افتد ؟ حین سرد بودن موتور

کجای موتور این اتفاق می افتد ؟ در موتور

دلایل احتمالی
فعالیت تعمیراتی
باتری تخلیه شده یا خطا می دهد
بازرسی از باتری
اتصال کابل باتری ضعیف است یا قطع شده یا پوشده نشده
بازرسی از کابل باتری
خطا از سوئیچ سولنوییدی
بازرسی از سوئیچ سولنوییدی
خطا از استارتر موتور
بازرسی از استارتر
خطا یا اتصال نامناسب از سوئیچ جرقه
بازرسی از سوئیچ جرقه
در پوش دلکو شکسته شده
بازرسی از درپوش دلکو
شمع ها شکسته شده یا تخریب شده یا کثیف شده است
بازرسی از شمع
خطا از پمپ سوخت
بازرسی از پمپ سوخت
انژکتور های سوخت کثیف شده یا سوخته است
بازرسی از سوخت
باک فاقد سوخت است
بازرسی از سوخت باک
کاربراتور خطا دارد یا خرابی دارد یا خورده شده است
بازرسی از کاربراتور


کی این اتفاق می افتد ؟ سوئیچ استارت روشن است

کجای موتور این اتفاق می افتد ؟ در اجزاء موتور

دلایل احتمالی
فعالیت تعمیراتی
اطلاعات عملکردی ناصحیح بوده و به صورت نادرست به EEC ارسال می شود .
بازرسی از کامپیوتر کنترل کننده موتور


کی این اتفاق می افتد ؟ سوئیچ استارت روشن است

کجای موتور این اتفاق می افتد ؟ در زیر کاپوت

دلایل احتمالی
فعالیت تعمیراتی
مشکل از باتری یا اتصالات است .
بازرسی از باتری21 - نشتی روغن از اکسل عقب

کی مشاهده می شود ؟ در حین سرویس تعمیرات

در کجایی خودرو قابل مشاهده است ؟ در نواحی چرخ عقب

دلایل احتمالی
فعالیت تعمیراتی
نشتی روغن از آب بندی اکسل عقب
بازرسی از آب بند شافت اکسل عقب


کی مشاهده می شود ؟ در حین سرویس تعمیرات

در کجای خودرو قابل مشاهده است ؟ زیر چرخ عقب

دلایل احتمالی
فعالیت تعمیراتی
نشتی آب بند از روغن پیستون
بازرسی از آب بند شافت اکسل عقب22 - مشاهده آب

کی مشاهده می شود ؟ حین سرویس تعمیراتی

در کجای خودرو مشاهده می شود ؟ در روی چراغ جلو

دلایل احتمالی
فعالیت تعمیراتی
شل بودن کامپوزیت چراغ های جلو
بازرسی از چراغ جلو