فیلتر کابین چیست ؟

بیشتر درباره فیلتر کابین بدانید .

فیلتر کابین خودرو چیست ؟

فیلتر کابین وسیله ای برای تصفیه ذرات و گرد و غبار هوای ورودی به داخل کابین خودرو است. این وسیله برای بهبود کیفیت هوا و تصفیه داخل خودرو است. بیشتر فیلترها از کاغذهای چین خورده ساخته می شوند. که در ترکیب آنها پنبه و کاغذ به کار می رود. بعضی اوقات فیلتر کابین با فیلتر هوای موتور اشتباه گرفته می شود. فیلتر هوای موتور که زیر کاپوت قرار دارد، مانع از ورود ذرات به داخل موتور می شود. تشخیص و تمایز این دو فیلتر بسیار مهم است.


فیلتر کابین در کجا قرار می گیرد؟

فیلتر هوای کابین یا فیلتر هوای کولر در قسمت های مختلف خودرو با توجه به نوع خودرو قرار گرفته است. اکثر فیلتر کابین ها بعد از فن در سیستم تهویه قرار گرفته اند و بعضی از آنها در دریچه کوچک محفظه فن قرار دارند. در اکثر خودروها در قسمت پایین صندلی جلویی سرنشین جلو و محل پای سرنشین جلو، واقع شده است.

در برخی موارد سازندگان خودرو فیلتر کابین را فیلتر تهویه کولر می نامند و بقیه آنها را به عنوان فیلتر کابین خودرو می شناسند. در هرصورت آنها بازدارتده آلایندگی و گرد و غبار هستند.


تعویض فیلتر کابین :

فیلتر کابین کثیف شده باعث پایین آمدن کارایی سیستم تهویه و اتلاف توان کولر می شود. همچنین باعث کاهش جریان هوای داخل کابین خواهد شد. فیلتر کابین از موارد مهم سیستم تهویه می باشد که باعث از بین رفتن آلودگی ها می شود.


زمان تعویض فیلتر کابین :

 اکثر سازندگان خودرو، تعویض فیلتر کابین را بعد از  30000 کیلومتر و یا سالی یک بار ضروری می دانند. بنابراین اگر خودرو در مسیرهای پر گرد و غبار و آلوده استفاده شود، بایستی توجه بیشتری نسبت به تعویض فیلترهوا داشته باشیم.