مکمل بنزین چیست ؟

بیشتر درباره مکمل بنزین بدانید .

برای مشاهده ی محصولات مکمل بنزین به بخش افزودنی های سوخت بروید .

مکمل بنزین چیست ؟

مکملهای بنزین، سیالاتی هستند که برای افزایش راندمان احتراق به باک اضافه می شوند. در حقیقت چون موتورهای احتراق داخلی در سوزاندن کامل سوخت، توانایی کافی ندارند، به همین دلیل از خود رسوبات به جا می گذارند. بنابراین برای افزایش کیفیت احتراق سوخت ، شرکتهای خودروسازی مکملهای سوخت مختلفی را توصیه می کنند.


اهمیت عدد اکتان و تعریف آن

 چرا عدد اکتان مهم است؟ عدد اکتان یک درجه بندی برای سنجیدن مقاومت سوخت در مقابل خام سوزی می باشد. اگر عدد اکتان ماده شیمیایی ایزواکتان(به فرمول شیمیایی   (را 100 و نرمال هپتان را برابر با صفر در نظر بگیریم، عدداکتان بنزین عبارت از درصد موجودی حجمی ایزواکتان در نرمال هپتان می باشد. درحقیقت هرچه عدد اکتان سوختی بالاتر باشد، مقاومت سوخت در برابر احتراق ناقص بیشتر خواهد بود.


مزایای مکمل سوخت

از مزایای مکملهای سوخت روان کنندگی، افزایش بازده سوخت، کاهش آلودگی، کاهش مصرف سوخت و صرفه جویی پولی، افزایش شتاب خودرو، جلوگیری از یخ زدن در دماهای پایین، بهبود ساختار سوخت رسانی و افزایش نیرو، کاهش کوبش موتور، افزایش عمر موتور، محافظت درست از موتور، افزایش پایداری سوخت، جداسازی رسوبات و مواد زائد و روان کاری اجزای متحرک در سیستم سوخت رسانی می توان اشاره کرد. همچنین مکملها کیلومتر پیموده شده به ازای هر لیتر بنزین را، 8 تا 12 درصد ارتقا می دهند.


تمیزشدن اتاق انفجار بر اثر استفاده از مکملها چگونه به بالارفتن راندمان موتور کمک می کند؟

 وقتی که براثراحتراق ناقص ،رسوبات هیدروکربنی بر روی جداره سیلندر و تاج پیستون به وجود می آید، درون اتاق انفجار یک لایه عایق تشکیل شده و انتقال حرارت از محفظه به جداره سیلندر را با مشکل مواجه می سازد. در نتیجه درون موتور نقاط بسیارداغ به وجود می آید که باعث بروز پدیده پیش احتراق می شود. که سنسور کوبش موتور وارد عمل شده وسیستم جرقه را ریتارد (دچار تاخیر) می نماید که باعث از دست دادن نیروی موتور می شود. اگر این ضربات مداوم باشد و این پدیده زیاد اتفاق بیفتد، میتواند حتی باعث شکستن پیستون نیز بشود. به عبارتی هرچقدر میزان کوبش در موتور پایین بیاید به همان مقدار عمر موتور افزایش پیدا کرده و عمل احتراق بهتر اتفاق می افتد.  

البته از روشهای دیگری مانند ریختن تینر یا الکل نیز میتوان در باک استفاده کرد که به دلیل خاصیت خورندگی و آسیب به سیستم باک اتومبیل در طولانی مدت توصیه نمی شوند.