نحوه عملکرد سوپاپ ها

اطلاعات مفید در خصوص نحوه عملکرد سوپاپ ها 

برای خرید سوپاپ خودرو به قسمت سوپاپ های سوخت و دود مراجعه نمایید .

سوپاپ قطعه ای قارچی شکل است که در زبان فرانسوی به معنی دریچه بوده و وظیفه آن ورود سوخت به سیلندر ، هنگام مکش و خروج دود از سیلندر هنگام تخلیه می باشد.

  سوپاپ گاز( سوخت ) دارای سطح بیشتری از سوپاپ دود است ، تا سیلندر بهتر پر شود و راندمان حجمی موتور بالا رود. برای اینکه سیلندر بهتر پر شود ، نیاز به این است که دودها در زمان تخلیه سریع و کامل از سیلندر خارج شوند. برای این منظور و افزایش راندمان حجمی موتور اکثراً در موتورها به جای دو سوپاپ از چهار سوپاپ در یک سیلندر نیزاستفاده می کنند.

نحوه عملکرد سوپاپ ها

به محل نشست سوپاپ ها در سرسیلندر سیت می گویند. سیت حلقه ای است که به صورت پرسی در سرسیلندر قرار می گیرد. یکیاز راه های انتقال حرارت، سیت سوپاپ است، پس از نشستن کامل سوپاپ می تواند از سوختن آن جلوگیری نماید. تقریباً سوپاپ در هر ساعت کار حدود ۲۰ دقیقه باز و ۴۰ دقیقه بسته است(بسته به نوع اتومبیل ها متفاوت است) و در این مدت باید حرارت را انتقال دهد .
ساق سوپاپ داخل گاید  (راهنما) حرکت می کند تا سوپاپ کج ننشیند. لقی بین گاید و سوپاپ خیلی کم است و باید روغنکاری شود.برای جلو گیری از نفوذ روغن داخل سیلندر از کاسه نمد درساق سوپاپ استفاده می شود .
به طور کلی، دستگاه های فرمان سوپاپ از میل سوپاپ (میل بادامک ) فرمان می گیرد. میل سوپاپ میله ای است که دارای بادامک هایی به تعداد سوپاپ ها است. بادامک ها با استکانی یا انگشتی ها در تماس هستند.

نحوه عملکرد سوپاپ ها لقی بین سر سوپاپ ها  و انگشتی هادارای اهمیت زیادی است. این لقی را با ابزاری به اسم فیلر اندازه می گیرند.  برای اندازه گیری لقی سوپاپ ها  باید موتور خودرو  کاملا در دمای محیط و سرد باشد این لقی ها  در انواع خودرو ها متفاوت بوده و به طراحی خودرو باز می گردد.نحوه عملکرد سوپاپ ها وابستگی بسیاری به میل سوپاپ ها و اجزاء دیگر آن دارد و باید از سالم بودن آنها اطمینان حاصل نمود.

 تایمینگ سوپاپ :

هماهنگ کردن زمان بندی حرکت میل لنگ و میل سوپاپ را تایمینگ سوپاپ می گویند . برای انتقال و تنظیم نیروی   ارسالی از میل لنگ به میل بادامک از تسمه تایم (زنجیر تایم) استفاده می کنند.
سایر بلاگ های مرتبط

اویل پمپ خودرو

اویل پمپ خودرو
روغن کاری یکی از مهم ترین فرآیند هایی است که باید به درستی در خودرو انجام شود . اویل پمپ خودرو یکی از قطعات موثر در این فرآیند است .

خرید شمع بی ام و

خرید شمع بی ام و
یکی از قطعات کاربردی در خودرو ، شمع آن است که جزئی از سیستم سوخت بوده و کیفیت آن بر نحوه جرقه زنی و میزان مصرف سوخت موثر است .