بلاگ - مطالعه کنید

چراغ هشدار فشار روغن

چراغ هشدار فشار روغن
چنانچه این چراغ روشن گردد بیانگر لغت فشار روغن می باشد که بایستی فوراٌ فشار و سطح روغن بازدید گردد .

چراغ هشدار شارژ باتری

چراغ هشدار شارژ باتری
روشن شدن این علامت به معنای آن است که سطح ولتاژ پایین تر از حد طبیعی است و سیستم شارژ خودرو به درستی عمل نمی کنید .

علامت هشدار دهنده موتور

علامت هشدار دهنده موتور
روشن شدن این علامت به معنای وجود ایراد در موتور است که ممکن است پنج عیب وجود داشته باشد . در ادامه اطلاعات بیشتر را مشاهده خواهید کرد .
قبلی 1 2 3 بعدی