قیمت
قیمت محصول: 1,830,000 تومان

تعداد کالا: عدد

شماره شاسی:

سازنده قطعه:
نوع خودرو: تویوتا
مدل خودرو: پرادو 4 در و پرادو 2 در
زیر مدل خودرو: نمایش بیشتر
شماره بدنه: نامشخص
سال ساخت: از سال 2004 تا سال 2009
پارت نامبر: 4853069346
قیمت نهایی: 1,830,000تومان

به دلیل وجود نوسانات بازار، قیمت بیان شده، ممکن است تغییر پیدا کند.