قیمت
قیمت محصول: 69,000 تومان

تعداد کالا: عدد

شماره شاسی:

پارت نامبر:
سازنده قطعه:
نوع خودرو: سانگ یانگ
مدل خودرو: تیوولی
زیر مدل خودرو: نمایش بیشتر
شماره بدنه: نامشخص
سال ساخت: از سال 2015 تا سال 2018
قیمت نهایی: 69,000تومان