قیمت
قیمت محصول: 15,000,000 تومان

تعداد کالا: عدد

شماره شاسی:

پارت نامبر:
سازنده قطعه:
نوع خودرو: پورشه
مدل خودرو: کاین
زیر مدل خودرو: 955 و 957 نمایش بیشتر
شماره بدنه: 0
سال ساخت: از سال 2011 تا سال 2014
قیمت نهایی: 15,000,000تومان