قیمت
قیمت محصول: 30,000 تومان

تعداد کالا: عدد

شماره شاسی:

سازنده قطعه:
نوع خودرو: بی ام و
مدل خودرو: نمایش بیشتر
زیر مدل خودرو: نمایش بیشتر
شماره بدنه: تمام بدنه ها
سال ساخت: از سال 2010 تا سال 2017
پارت نامبر: 00
قیمت نهایی: 30,000تومان

به دلیل وجود نوسانات بازار، قیمت بیان شده، ممکن است تغییر پیدا کند.
افزودنی هایی که به سوختها افزوده می شوند، معمولا با افزایش عدد اکتان بازدهی سوخت را افزایش می دهند. استفاده از اکتانها در خودروها بسیار مفید می باشد.