قیمت
قیمت محصول: 700,000 تومان

تعداد کالا: عدد

شماره شاسی:

پارت نامبر:
سازنده قطعه:
نوع خودرو: مزدا
مدل خودرو: مزدا 323
زیر مدل خودرو: نمایش بیشتر
شماره بدنه: نامشخص
سال ساخت: از سال 2000 تا سال 2018
قیمت نهایی: 700,000تومان