قیمت
قیمت محصول: 1,116,000 تومان

تعداد کالا: عدد

شماره شاسی:

پارت نامبر:
سازنده قطعه:
نوع خودرو: کیا
مدل خودرو: اسپورتیج
زیر مدل خودرو: نمایش بیشتر
شماره بدنه: نامشخص
سال ساخت: از سال 2010 تا سال 2015
قیمت نهایی: 1,116,000تومان