قیمت
قیمت محصول: 110,000 تومان

تعداد کالا: عدد

شماره شاسی:

سازنده قطعه:
نوع خودرو: پورشه
مدل خودرو: باکستر و پانامارا نمایش بیشتر
زیر مدل خودرو: 718 و 981 نمایش بیشتر
شماره بدنه: 0
سال ساخت: از سال 2000 تا سال 2018
پارت نامبر: 0
قیمت نهایی: 110,000تومان

به دلیل وجود نوسانات بازار، قیمت بیان شده، ممکن است تغییر پیدا کند.