قیمت
قیمت محصول: 329,000 تومان

تعداد کالا: عدد

شماره شاسی:

پارت نامبر:
سازنده قطعه:
نوع خودرو: پژو
مدل خودرو: پارس
زیر مدل خودرو: تمامی زیر مدل ها
شماره بدنه: 0
سال ساخت: از سال 1383 تا سال 1396
قیمت نهایی: 329,000تومان