قیمت
قیمت محصول: 80,000 تومان

تعداد کالا: عدد

شماره شاسی:

پارت نامبر:
سازنده قطعه:
نوع خودرو: کیا
مدل خودرو: سراتو
زیر مدل خودرو: سراتو کوپه
شماره بدنه: 0
سال ساخت: از سال 2006 تا سال 2009
قیمت نهایی: 80,000تومان