بوش طبق های بزرگ جلو اسپورتج از 2005 تا 2010

قیمت محصول: 210,000 تومان

تعداد کالا: عدد

شماره شاسی:

پارت نامبر:
سازنده قطعه:
نوع خودرو: کیا
مدل خودرو: اسپورتیج
زیر مدل خودرو: تمامی زیر مدل ها
شماره بدنه: 0
سال ساخت: از سال 2005 تا سال 2010
قیمت نهایی: 210,000تومان

مشتریان دیگر این کالاها را نیز خرید کرده اند: