قیمت
قیمت محصول: 3,250,000 تومان

تعداد کالا: عدد

شماره شاسی:

پارت نامبر:
سازنده قطعه:
نوع خودرو: جک
مدل خودرو: جی 5
زیر مدل خودرو: تمامی زیر مدل ها
شماره بدنه: 0
سال ساخت: از سال 2000 تا سال 2015
قیمت نهایی: 3,250,000تومان