قیمت
قیمت محصول: 210,000 تومان

تعداد کالا: عدد

شماره شاسی:

پارت نامبر:
سازنده قطعه:
نوع خودرو: پورشه
مدل خودرو: پانامارا
زیر مدل خودرو: 4s
شماره بدنه: 0
سال ساخت: از سال 2011 تا سال 2014
قیمت نهایی: 210,000تومان